enk eens aan het woord A-P-P-E-L.
Wat zie je dan in je hoofd?
Zes op de tien mensen zien een plaatje van een appel.
Kinderen die dat zien kunnen beelddenkend zijn en hebben het vaak moeilijk op school. De training Ik leer anders helpt hen om weer tot leren te komen.

Wil je checken of jouw kind een beelddenker is?
Kijk dan hier voor de checklist.

.

..

.

‘Waarom hebben beelddenkers het zo moeilijk op school?’

Dit komt omdat het Nederlandse onderwijs is gebaseerd op hoe de meerderheid leert: via het gehoor. Maar er is een kleinere groep die leert door het te zien. Deze kinderen vinden moeizaam aansluiting met de lesstof en vallen dikwijls op omdat ze slechte resultaten behalen. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand, ADHD of denkt men aan dyslexie. Bijles of extra uitleg in de klas helpt niet of nauwelijks omdat het schoolwerk op een niet-visuele manier wijze wordt aangeboden.

 ‘Ik leer anders’ leert je om de lesstof om te zetten in beelden,
waardoor je het nu wél onthoudt!
.

De methode

Ik leer anders is een vorm van Remedial Teaching Plus en is geschikt voor kinderen vanaf groep 4 waarbij er een vermoeden bestaat van beelddenken of een voorkeur voor visueel leren.
Deze techniek van leren wordt in vijf sessies aangereikt, zodat het daarna zelf toegepast kan worden. Kinderen leren de techniek samen een ouder.

Het doel van de training is om een stevige basis te krijgen voor taal, spelling, rekenen en lezen.
Je kind leert om de lesstof/informatie te leren vertalen naar beelden zodat het binnen het eigen informatiesysteem past. Hiermee wordt grip verkregen op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden (leer)stof en kan bij toetsing de informatie makkelijk terug gevonden worden in het geheugen. Dit geeft rust in het hoofd.

Resultaten

Resultaten zijn snel zichtbaar. Zowel ouders als leerkrachten verbazen zich hier dikwijls over.

Zo kunnen kinderen met een taalprobleem woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen.

Daarbij bloeien kinderen als het ware weer op. Ze ervaren dat wat eerst lastig was nu veel beter gaat.

>
>>

.

.

.>>>>>>>>>>


>
>
De training

Tijdens de training Ik leer anders leert jouw kind om de lesstof op een juiste wijze op te slaan in het geheugen. Er wordt een stevige basis gebouwd voor de vakken rekenen, taal, spelling en lezen. hierdoor komt je kind (weer) tot leren. Tijdens de training is er altijd een ouder aanwezig, omdat dat wat er in de praktijk wordt aangeleerd thuis moet worden ingeoefend.

De training omvat 5 lessen en is als volgt opgebouwd:

Les 1 Kennismaken, hoofd opruimen en de samenwerking van de ogen bekijken.
Les 2 Taal: alfabet en woorden opslaan.
Les 3 Rekenen: 100-veld, optellen en aftrekken.
Les 4 Lezen: leeswijze, vragen over een tekst en samenvatten.
Les 5 Rekenen: klokkijken, vermenigvuldigen en delen.

De lessen worden in overleg ingepland. Elke les duurt 50 minuten en er worden oefenbladen meegeven om thuis verder te oefenen.
Het totale pakket kost € 295.

Ja, dit wil ik voor mijn kind!

Heb je interesse in de training Ik leer anders of heb je hierover een vraag?

Neem gerust contact met mij op.