Voor Fenne kozen we ervoor om de training begrijpend lezen individueel af te nemen. Hierdoor kon Lisette nog beter afstemmen op wat Fenne nodig had. We zagen dat ze de lessen leuk vond. Thuis vertelde ze over verwijswoorden, zodat wij er ook nog wat van leerden. De map staat nu in de kast en het stappenplan dat daarin zit wordt er regelmatig erbij gepakt als ze een toets moet leren. De leerkracht gaf aan dat ze goed vooruit is gegaan. Niet alleen bij het begrijpend lezen, maar Fenne snapt nu ook veel beter de teksten bij de andere vakken.