Gedurende twee schooljaren heeft Lisette een grote bijdrage geleverd in de onderwijsondersteuning van onze leerlingen op Vakcollege Rijnmond. Twee dagen per week was zij in school aanwezig om leerlingen te ondersteunen die vastliepen in het onderwijsproces. Dit kon een gedragsmatige oorzaak hebben als wel een ondersteuningsbehoefte op het leren, leren en plannen. Na een observatie in de klas en/of een intake met betrokkenen ging Lisette planmatig aan de slag.

Lisette heeft een scala aan mogelijkheden voor een doeltreffende aanpak en kunnen haar van harte aanbevelen.