Onze zoon ging altijd met veel plezier naar de training. Dit was voor ons een soort van wonder, aangezien hij begrijpend lezen altijd vreselijk vond. Door de training leerde hij om de teksten goed te begrijpen en ook te onthouden. Inmiddels is de training afgerond en merken we thuis dat hij het lezen in zijn geheel nu leuker vindt. Ook kan hij verhalen beter navertellen en verzandt hierbij niet in details. Al met al heeft hij er heel veel aan gehad. Bedankt hiervoor Lisette!

Samvader van T., groep 7

Yes! Het lukt Sanne nu om aan de hand van het stappenplan een tekst goed te begrijpen. Sanne is er echt heel erg blij mee en gebruikt het stappenplan nu ook in de klas.

Lauramoeder van Sanne groep 7

Samen met Sem heb ik de Ik leer anders-training bij Lisette gevolgd. Sem zit in groep 6 en liep echt vast op school. Hij vond dat de juf te snel ging, terwijl hij altijd extra uitleg kreeg. Bij Lisette kwamen we erachter dat de leerstof ‘niet goed’ werd aangeboden en leerden we het om het visueel om te zetten. Dit doet hij nu ook in de klas. De leerkracht was zo nieuwsgierig dat zij met Lisette heeft gesproken. Nu houdt ze meer rekening met zijn manier van leren (en ik denk daardoor ook met andere klasgenoten.)
De informatiebladen waren heel handig en kijk ik dikwijls ook nog in. Sem gaat nu weer met plezier naar school en we zien dat zijn resultaten omhoog gaan. Lisette: bedankt!!

Rosaliemoeder van Sem, groep 6

Voor Fenne kozen we ervoor om de training begrijpend lezen individueel af te nemen. Hierdoor kon Lisette nog beter afstemmen op wat Fenne nodig had. We zagen dat ze de lessen leuk vond. Thuis vertelde ze over verwijswoorden, zodat wij er ook nog wat van leerden. De map staat nu in de kast en het stappenplan dat daarin zit wordt er regelmatig erbij gepakt als ze een toets moet leren. De leerkracht gaf aan dat ze goed vooruit is gegaan. Niet alleen bij het begrijpend lezen, maar Fenne snapt nu ook veel beter de teksten bij de andere vakken.

MarkVader van Fenne, groep 7

Jens ging altijd met veel plezier naar de groepstraining van begrijpend lezen toe. Het feit dat hij zag dat anderen het ook lastig vonden gaf hem steun. Hij maakte altijd het oefenwerk en we zagen dat hij er steeds meer lol in begon te krijgen. Nadat de training was afgelopen had hij 2 maanden later de Citotoets. Daar liet hij een goede sprong omhoog zien!

SuzanneMoeder van Jens, groep 7

Gedurende twee schooljaren heeft Lisette een grote bijdrage geleverd in de onderwijsondersteuning van onze leerlingen op Vakcollege Rijnmond. Twee dagen per week was zij in school aanwezig om leerlingen te ondersteunen die vastliepen in het onderwijsproces. Dit kon een gedragsmatige oorzaak hebben als wel een ondersteuningsbehoefte op het leren, leren en plannen. Na een observatie in de klas en/of een intake met betrokkenen ging Lisette planmatig aan de slag.

Lisette heeft een scala aan mogelijkheden voor een doeltreffende aanpak en kunnen haar van harte aanbevelen.

Erik HazenootDirecteur Vakcollege Rijnmond, Katwijk aan Zee

Wat ik zo ontzettend fijn vond van de begeleiding van Benjamin, was dat Lisette ook een warm contact onderhield met zijn leerkracht. Dat wat Benjamin leerde bij Lisette kon hij direct toepassen in de klas.

MarjaMoeder van Benjamin, 11 jaar

M. ging altijd met veel plezier naar de praktijk. Fijn om te zien dat hij ontzettend goed vooruitging. Dankjewel Lisette!

RenskeMoeder van M., 10 jaar

Op aanraden van de leerkracht zijn we bij Lisette gekomen. Na onderzoek bleek dat onze zoon een flinke achterstand had op het gebied van spelling. Lisette ging voortvarend te werk en B. ging altijd met plezier naar haar toe. We kregen elke week oefenwerk mee op een werkblad en daarnaast was er een online programma. Onze zoon heeft altijd met goede inzet en plezier aan het oefenwerk gezeten. Hierdoor heeft hij een groei doorgemaakt waardoor hij nu weer op het niveau van de klas zit. We raden andere ouders zeker aan om de hulp van Lisette in te schakelen, want de resultaten maken niet alleen ons maar ook ons kind tot op de dag van vandaag blij!

Femke en RickOuders van B., groep 4

Onze dochter had altijd al moeite met spelling en taal. Nadat ze de diagnose dyslexie had gekregen hebben een jaar in een traject gezeten van een dyslexiebehandelaar. Helaas ging ze maar moeizaam vooruit. Via een vriendin kreeg ik de tip om eens bij Lisette te informeren naar de mogelijkheden. Uiteindelijk zijn we een traject bij haar gestart. De uitkomst hadden we niet durven dromen. Lotte ging ineens met grote sprongen vooruit met spelling en taal! Dat ook kwam omdat Lotte deze begeleiding wel leuk vond en het oefenwerk afwisselend was. Waren we nu maar eerder bij Lisette gestart..

MarleenMoeder van Lotte, groep 6