Denk eens aan het woord S-T-O-E-L.
Wat zie je dan in je hoofd?
Zes op de tien kinderen zien een plaatje van een stoel.

Kinderen die dat zien kunnen beelddenkend zijn en hebben het vaak moeilijk op school. Dit omdat zij een voorkeur hebben voor visueel leren, ze willen het zien en ervaren. Helaas voor hen wordt er op bijna alle scholen auditief lesgegeven, luisteren en daarna aan de slag op voor hen nietszeggende werkbladen.

De training Ik leer anders helpt hen om de leerstof te zien en te ervaren waardoor het leren makkelijker wordt.

Waarom hebben beelddenkers het vaak zo moeilijk op school?

Kinderen met een voorkeur voor visueel leren hebben het vaak moeilijk op school omdat het onderwijs is gebaseerd op hoe de meerderheid leert: via het gehoor. De kleine groep kinderen die de lesstof liever ziet en ervaart heeft het hierdoor heel moeilijk. Deze kinderen vinden moeizaam aansluiting met school en vallen dikwijls op omdat ze slechte resultaten behalen terwijl daar geen aanwijsbare reden voor is.

Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand, ADHD of denkt men aan dyslexie. Bijles of extra uitleg in de klas helpt niet of nauwelijks omdat het schoolwerk op een niet-visuele manier wijze wordt aangeboden.

De training

Ik leer anders is een vorm van Remedial Teaching Plus en is geschikt voor kinderen vanaf groep 4 waarbij er een vermoeden bestaat van beelddenken of een voorkeur voor visueel leren.
Jouw kind leert de technieken voor visueel leren dusdanig aan, zodat ze na de training  thuis of op school zelfstandig kunnen worden toegepast.

Geef jouw kind ook een goede basis met
de training Ik leer anders

Gedurende 5 lessen ga ik samen met jou en jouw kind aan het werk om de leerstof om te zetten zodat het nu wel wordt onthouden.

Het doel van de training is om een stevige basis te krijgen voor taal, spelling, rekenen en lezen.
Je kind leert om de lesstof/informatie te vertalen naar beelden zodat de hersens het nu goed kunnen opslaan. Hierdoor krijgt je kind grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden (leer)stof en kan tijdens toetsen de informatie makkelijk terug gevonden worden in het geheugen. Dit geeft rust in het hoofd.
Jij als ouder moet bij deze lessen aanwezig zijn, omdat de aangeleerde technieken thuis moeten worden ingeoefend.

Resultaten

Resultaten zijn snel zichtbaar. Zowel ouders als leerkrachten verbazen zich hier dikwijls over.

Zo kunnen kinderen met een taalprobleem woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen.
Kinderen met rekenproblemen kunnen nu wel die simpele sommen oplossen en ineens weten ze wat een tafelsom inhoudt.

Daarbij bloeien kinderen als het ware weer op. Ze ervaren dat wat eerst lastig was nu veel beter gaat.

 ‘Ik leer anders’ leert jouw kind om de lesstof om te zetten in beelden,
waardoor hij of zij het nu wél onthoudt!
.

Jouw kind krijgt

5 lessen van 45 minuten waarin we actief werken aan een juiste wijze om de lesstof op te slaan in het geheugen.

De lessen omvatten:

Les 1 Kennismaken, hoofd opruimen en de samenwerking van de ogen bekijken.
Les 2 Taal: alfabet en woorden opslaan.
Les 3 Rekenen: 100-veld, optellen en aftrekken.
Les 4 Lezen: leeswijze, vragen over een tekst en samenvatten.
Les 5 Rekenen: klokkijken, vermenigvuldigen en delen.

Een werkmap waarin al het werkmateriaal wordt verzameld. Ook super handig als naslagwerk!

Jij krijgt

5 lessen die je samen met je zoon of dochter volgt.

Concrete oefeningen op papier die je thuis met je kind gaat inoefenen.

Bij elke les informatiebladen zodat je niet ‘mee hoeft te schrijven’ en dienen als naslagwerk.

Een kind die het nu wel lukt om de lesstof te onthouden en weer plezier krijgt in leren!

Zij zagen snel vooruitgang!

Veelgestelde vragen

Krijgt mijn kind huiswerk?

Jazeker. Het oefenwerk is een heel belangrijk onderdeel van de training. Als er thuis niet wordt geoefend zal er te weinig vooruitgang zijn. De hersenen hebben het namelijk nodig om dat wat er geleerd is tijdens de training regelmatig te herhalen om het te kunnen onthouden. Het oefenwerk moet ongeveer 5x per week gedurende 15 minuten worden gemaakt.

Wat wordt er van mij als ouder verwacht?

Je kind gaat thuis de handvatten oefenen die tijdens de les zijn aangeboden. Dit oefenen moet samen met de ouder, die bij de les aanwezig was. Er zal namelijk een stappenplan moeten worden gevolgd, waarbij jij als ouder de instructie aan je kind geeft.

Iets nieuws leren kan altijd lastig zijn. Daarom is het belangrijk dat je er thuis voor hem of haar bent als het even lastig wordt om bijvoorbeeld door te zetten. Je kind positief aanmoedigen is hierbij heel belangrijk.

Is er overleg met de leerkracht?

Je bent vrij om de informatiebladen die ik je meegeef te delen met de leerkracht.
Mocht hij of zij toch nog meer toelichting willen dan is dat mogelijk tegen het overlegtarief á €12,50 per 15 minuten. Uiteraard vindt dit overleg pas plaats als ik daar van jou toestemming voor heb gekregen.

Wat als mijn kind ziek is?

Wanneer de afzegging buiten de 24 uur voor de start van de les is, kunnen we een vervangende les inplannen.

Bij een afzegging binnen de 24 uur voor de start van de sessie, vervalt het recht van inhalen. Je krijgt via de e-mail de werkbladen die we anders tijdens zouden behandelen, evenals het oefenwerk. Echter, er zit dan geen instructie van mij bij. Wanneer je wilt dat je kind alsnog de uitleg erbij krijgt kunnen we een vervangende individuele les inplannen. Deze is €25 per 30 minuten.

Welke maatregelen heb je genomen rondom COVID-19?

Alle maatregelen en mogelijkheden rondom het Coronavirus zijn terug te vinden op: www.lisettecastelein.nl/corona
Wanneer de basisscholen in mijn regio door het virus moeten sluiten, wordt de begeleiding gewoon online voortgezet. Mocht je kind verkouden zijn, dan kan de sessie altijd online doorgaan.