Weg met de Cito-stress!

10. weg met de cito stress‘Er komt niet uit wat erin zit!’
‘Hij/ zij is ontzettend zenuwachtig.’
Klinkt dit bekend?
Dan is deze begeleiding wellicht iets voor uw kind.

Veel kinderen in groep 7 en 8 hebben te kampen met gevoelens van faalangst wanneer de entreetoets of de eindtoets zich aandient. Voor hen is deze begeleiding. Daarnaast zijn er kinderen die een matige werkhouding hebben en daardoor niet optimaal presteren. Ook zij hebben veel baat bij deze begeleiding.

Het doel van deze training is om de enorme negatieve spanning om te buigen in een gezonde spanning. Een gezonde spanning is nodig om optimaal te presteren. Het houdt uw kind alert en verhoogt de concentratie.

De volgende punten worden doorlopen:

 • Het verbeteren van de werkhouding
  Een goede werkhouding zorgt ervoor dat uw kind het beste uit zichzelf weet te halen. Er worden uitgebreide instructies gegeven op de taakaanpak van de verschillende vraagsoorten van de Cito-toets. Oriënteren op een taak, planmatig te werken en tijdens en na het werk jezelf controleren zijn belangrijke onderdelen die aan bod komen. Faalangst krijgt daardoor veel minder kans.
 • Het reduceren van faalangst
  Via oefeningen worden negatieve gevoelens en gedachten omgezet in helpende en vervangende gedachten. De symptomen van (faal)angst en spanning verminderen via ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Dit leert uw kind door gebruik te maken van ‘ankers’. Een anker is een herinnering of voorwerp waar het positieve gevoelens van krijgt. Door dit positieve gevoel op moeilijke momenten bewust op te roepen, vermindert angst.
 • Multiple choice training
  De Cito-toets wordt afgenomen in multiple choice vorm. Uw kind leert deze toetsvorm goed aan te pakken. Ik behandel veel voorkomende fouten. Zoals het zoeken van patronen in antwoordcategorieën, slordig lezen, te snel antwoorden, te lang twijfelen, op de valreep antwoorden veranderen, etc.
 • Het bekendmaken met de Cito-toets
  Ook wordt er geoefend met de Citotaal, de opzet van de toets en de vraagsoorten. Zo komt uw kind niet voor verrassingen te staan tijdens de Cito.

Aan het einde van het traject heeft uw kind een goede taakaanpak geleerd. Hij weet om te gaan met multiple choice vragen en ook weet uw kind hoe hij faalangst om kan zetten in een positieve stimulator. Allemaal vaardigheden die heel belangrijk zijn voor het maken van de Citotoets, maar ook voor de verdere schoolloopbaan!

Belangrijk om te weten is dat er geen Citotoetsen worden geoefend. Heeft uw kind moeite met bepaalde schoolvakken? Ook daarbij biedt Lisette Castelein ondersteuning. Kijk voor meer informatie op de pagina Remedial Teaching.

Heeft u interesse in de Weg met de Cito stress!-training of heeft u hierover een vraag?
Neem gerust contact met mij op.
Ik wil graag contact

UA-37553256-1