Remedial Teaching Plus©

Remedial Teaching Plus© is er voor kinderen en jongeren die moeite hebben met:

– taal: spelling, grammatica en woordenschat
– 
lezen (dyslexie) en begrijpend lezen
– 
rekenen (ook ernstige rekenproblemen en dyscalculie)
– o
verige schoolvakken.

 

Wat is Remedial Teaching Plus©?

Letterlijk betekent remedial teaching (rt): herstellend lesgeven. Vaak wordt het verward met bijles, waarbij de leerstof nog eens extra geoefend wordt. Remedial teaching gaat echter vele malen dieper omdat er behandeltechnieken worden aangeboden die uitgaan van en gericht zijn op het specifieke probleem van uw kind.
Remedial Teaching Plus© kijkt daarbij niet alleen naar het leren maar ook naar hoe het kind in zijn vel zit.

Remedial Teaching Plus© draagt door persoonlijke aandacht bij om de kansen van uw kind optimaal te benutten.

Voor wie?

De rt die ik geef is er voor kinderen die vastlopen bij een bepaald schoolvak of leer- of ontwikkelingsproblemen hebben (of voor hen die door ziekte of een ongeval thuisonderwijs behoeven) in zowel het basis-, voortgezet- en vervolgonderwijs. Vaak hebben ze problemen met de leerstof of met hun werkhouding/concentratie.

.

 

 

 

Maatwerk

Door goed uit te zoeken waar het daadwerkelijke probleem zit en daar de begeleiding op af te stemmen, komt uw kind in een opwaarste spiraal. Hierdoor groeit het besef dat het hem wel lukt. Dit vind ik een zeer belangrijk aspect. Ik maak dan ook van allerlei methodieken gebruik om uw kind een positieve stimulans te geven.

Huiswerk

Thuis oefenen is van groot belang om het geleerde goed in te oefenen. Uw kind krijgt een weekschema mee zodat er een duidelijk overzicht is wat er wanneer moet worden geoefend. Ik ga ervan uit dat uw kind gemiddeld 5 keer per week 10 tot 15 minuten per keer oefent.

.

Heeft u interesse in remedial teaching of heeft u hierover een vraag?
Neem gerust contact met mij op.
Ik wil graag contact

UA-37553256-1