Remedial Teaching Plus

Wanneer jouw kind vastloopt op school help ik hem of haar weer vooruit. Dit doe ik met de unieke methodiek van Remedial Teaching Plus. Deze methode is uniek omdat er niet alleen naar het leren wordt gekeken, maar naar het gehele kind. Leren met hoofd, hart en lijf staan hierbij centraal.
>
>
Voor wie?

Remedial teaching plus is er voor elk kind vanaf groep 3 t/m de brugklas.

De schoolvakken die centraal kunnen staan zijn:
– rekenen
– spelling
– werkwoord spelling
– taal
– lezen
– begrijpend lezen
>
>
>
>
>
>
.

.

Voor ieder kind een succesvolle begeleiding

Ieder kind is uniek dus ook iedere begeleiding. Ik kijk naar dat wat er nodig is om vooruit te komen in het leren. In de 13 jaar dat ik mijn praktijk heb, bied ik altijd maatwerk aan. Er waren geen twee begeleidingen hetzelfde en iedereen heeft zijn doelen behaald.

Een begeleiding bestaat uit kindercoaching én remedial teaching. Deze twee zijn in elkaar verweven en vullen elkaar perfect aan.
Door aandacht te hebben voor het geheel -en je niet alleen focussen op het leerprobleem- maken kinderen in korte tijd goede stappen in hun leerproces. Dat is de kern van Remedial Teaching Plus.

Op deze pagina vind je een praktijkvoorbeeld om te laten zien hoe ik deze succesformule toepas. Zeker het lezen waard!

Aanbod
Pakket A
Remedial Teaching Plus
Onderzoek

Geeft duidelijkheid over wat de leeruitdaging inhoudt en wat eraan gedaan kan worden.
Inclusief opstellen handelingsplan
1x 50 minuten
;;;;
Oudergesprek
Bespreken handelingsplan.
1x 30 minuten
;;;;
Prijs
€ 185
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Pakket B
Remedial Teaching Plus

Kennismaking
Telefonisch of in de praktijk.
Doel helder krijgen.
1x 30 minuten
>
Onderzoek
Geeft duidelijkheid over wat de leeruitdaging inhoudt en wat eraan gedaan kan worden.
Inclusief opstellen handelingsplan
1x 50 minuten
;;;
10 sessies
Gericht werken aan de leeruitdaging.
Inclusief oefenwerk voor thuis.
10x 50 minuten
>
Oudergesprek
Voortgang bespreken.
Na les 5: 1x 30 min.
Na les 10: 1x 30 min.
>
Prijs
€ 750
>>
(Omgerekend € 50 per sessie)
Pakket C
Remedial Teaching Plus
Op Maat

Dit pakket wordt geheel op maat samengesteld.
;;
Hieronder vallen ook trainingen en begeleidingen op locatie.
;;;
Vraag gerust naar de mogelijkheden.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>


>
>
>
>
>
Ja, dit wil ik voor mijn kind!

Heb je interesse in Remedial Teaching Plus© of heb je hierover een vraag?

Neem gerust contact met mij op.

UA-37553256-1