Onderwijsondersteuning

Zit jouw kind op de basisschool en loopt de leerontwikkeling niet zoals je had verwacht? Dan ben je bij mijn praktijk op de juiste plek. Ik help doelgericht. Leerresultaten zullen verbeteren en jouw kind komt beter in zijn of haar vel te zitten. Hierdoor komt het plezier in school weer terug.

De hulp richt zich op de vakken: rekenen, taal, spelling, woordenschat en (begrijpend) lezen.
.

 Herken je één of meer punten bij je kind?

 Resultaten vallen tegen.

 De lijn van de Cito grafiek loopt niet gestaagd omhoog.

 Gaat dikwijls met tegenzin naar school.

 De leerkracht heeft zijn of haar zorgen geuit.

 Rondom toetsperiodes merk je spanning.

 Je oefent thuis samen, maar er is geen vooruitgang.

 Er zit meer in dan dat wat er nu uitkomt.

 Dikwijls schoolziek..

Dan past Remedial Teaching Plus bij uw kind!
.

De succesformule

Remedial Teaching Plus© is een unieke aanpak. Ik kijk niet alleen naar het leren, maar ook hoe jouw kind in zijn vel zit. Uitgangspunt is dat er wordt gewerkt met hoofd, hart en lijf. Als alle drie de gebieden worden aangepakt en in balans zijn kom je tot leren. Dat doe ik in mijn praktijk al sinds 2004. Met succes!

Leren met je hoofd
Leren doe je natuurlijk met je brein, maar deze moet daar wel klaar voor zijn. Het sluit zich spreekwoordelijk gezegd af wanneer deze wordt over- of ondervraagd. Tijdens de begeleiding krijgt je kind lesstof aangeboden die het brein prikkelt. Hierdoor komt je kind tot leren.

Leren met je hart
Weten waarom je iets leert is ook een voorwaarde om tot leren te komen. Je gaat als het ware een verbinding aan. Dit heeft een belangrijke rol in de begeleiding. Tijdens de sessie is het daarom niet ‘je moet dit doen’, maar ‘we gaan dit samen doen.’ Dit zorgt voor een goede mindset en een actieve leerhouding waardoor je kind er zin in krijgt. Ja, echt waar!

Leren met je lijf
Als je goed in je vel zit kom je tot leren. Zo niet, dan moet daar eerst naar worden gekeken. Dit kan met allerlei zaken te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan gedoe met klasgenoten, faalangstige gevoelens of een ingrijpende gebeurtenis. In de begeleiding is daar ook aandacht voor. Daarnaast heeft leren met je lijf heeft ook te maken met bewegen. Tijdens de begeleiding zitten we niet eindeloos stil, maar zijn we ook letterlijk actief.
.
.
.

Voor ieder kind een succesvolle begeleiding

Ieder kind is uniek dus ook iedere begeleiding. Ik kijk naar dat wat er nodig is om vooruit te komen in het leren. In de 13 jaar dat ik mijn praktijk heb, bied ik altijd maatwerk aan. Er waren geen twee begeleidingen hetzelfde en iedereen heeft zijn doelen behaald.

Een begeleiding bestaat dus uit kindercoaching én remedial teaching. Deze twee zijn in elkaar verweven en vullen elkaar perfect aan.
Door aandacht te hebben voor het geheel en je niet alleen focussen op het leerprobleem maken kinderen in korte tijd goede stappen in hun leerproces. Dat is de kern van Remedial Teaching Plus

Op deze pagina vind je een praktijkvoorbeeld om te laten zien hoe ik deze succesformule toepas. Zeker het lezen waard!
.
.

Aanbod
Pakket A
Remedial Teaching Plus

Kennismaking
Telefonisch of in de praktijk.
Doel helder krijgen.
1x 30 minuten
>
Onderzoek
Geeft duidelijkheid over wat de leeruitdaging inhoudt en wat eraan gedaan kan worden.
Inclusief opstellen handelingsplan
1x 50 minuten
>
5 sessies
Gericht werken aan de leeruitdaging.
Inclusief oefenwerk voor thuis.

5x 50 minuten
>
Oudergesprek
Voortgang bespreken.
1x 30 minuten
>
Prijs
€ 395
>>
(omgerekend €44
per sessie)
Pakket B
Remedial Teaching Plus

Kennismaking
Telefonisch of in de praktijk.
Doel helder krijgen.
1x 30 minuten
>
Onderzoek
Geeft duidelijkheid over wat de leeruitdaging inhoudt en wat eraan gedaan kan worden.
Inclusief opstellen handelingsplan
1x 50 minuten
;;;
10 sessies
Gericht werken aan de leeruitdaging.
Inclusief oefenwerk voor thuis.

10x 50 minuten
>
Oudergesprek
Voortgang bespreken.
Na les 5: 1x 30 min.
Na les 10: 1x 30 min.
>
Prijs
€ 625
>>
(Omgerekend €37,50
per sessie)
Pakket C
Remedial Teaching Plus
Onderzoek
;;;
Geeft duidelijkheid over wat de leeruitdaging inhoudt en wat eraan gedaan kan worden.
Inclusief opstellen handelingsplan
1x 50 minuten
;;;;
Oudergesprek
Bespreken handelingsplan.
1x 30 minuten
;;;;
Prijs
€ 150
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Pakket D
Remedial Teaching Plus
Op Maat

Dit pakket wordt geheel op maat samengesteld.
;;
Hieronder vallen ook trainingen en begeleidingen op locatie.
;;;
Vraag gerust naar de mogelijkheden.
>
>
>
>
>
>>
>
>
> >
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
.....

Ja, dit wil ik voor mijn kind!

Heb je interesse in Remedial Teaching Plus© of heb je hierover een vraag?

Neem gerust contact met mij op.

UA-37553256-1