Jamara rekenen

jamara

Grote moeite met rekenen?
Zijn de tafels nog steeds niet geautomatiseerd?
Lang nadenken over ‘makkelijke’ rekensommen?
Dan is Jamara een uitkomst!

 

Wat is Jamara?

Jamara is een rekenaanpak om kinderen en jongeren alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Kinderen die op school vastlopen met rekenen -en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven- zijn bij Jamara gebaat.

Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:
• Hoeveelheidsbegrip
• Getalbegrip
• Getalstructuur
• Automatiseren

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij Jamara!

Een goede fundering

Jamara gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om met grote getallen te gaan rekenen. Dit houdt in dat er weer begonnen gaat worden met het rekenen tot en met 10.

Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau.

 

 

 

Uitgangspunten

Bij Jamara wordt er uitgegaan van de volgende punten:

• 1 eenduidige strategie
• zo concreet en dicht mogelijk bij het kind.
• zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
• hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
• inzicht in getalstructuur aanbrengen
• op de juiste wijze leren automatiseren.

 

 

 

 

Thuis oefenen

Een ouder is altijd aanwezig bij een Jamara-sessie. De technieken die dan worden geleerd moeten thuis worden geoefend onder begeleiding van deze ouder. Dit vraagt dus ook een inspanning van uw kant.
Per dag moet er 1 a 2 keer worden geoefend voor de duur van ongeveer 10 minuten.
Zonder oefening thuis, heeft Jamara geen effect op het kind.

Resultaten

De resultaten zijn enorm!
Bij een groot aantal kinderen die op basis van hun intelligentie-profiel  volgens de intelligentietesten niet zouden kunnen rekenen (lage perfomale scores), leren met Jamara wel rekenen.

Kinderen met een dyscalcullieverklaring, waar de hoop op het leren rekenen is opgegeven, leren via Jamara rekenen.

Pubers die in het voorgezet onderwijs vastlopen met hun rekentoets, omdat ze niet kunnen rekenen, kunnen dit wel met behulp van Jamara.

Kinderen die maar niet leerden automatiseren (tafels, hoofdrekenen) kunnen dat na training wel.

En dat met een tijdinvestering van nog geen tien minuten per dag!

Meer info: www.cnls.nl 

Heeft u interesse in Jamara of heeft u hierover een vraag?
Neem gerust contact met mij op.
Ik wil graag contact

UA-37553256-1