Beelddenkend? Ik leer anders!

beeldenken-100x300Denk eens aan het woord A-P-P-E-L.
Wat zie je dan in je hoofd?
Een grote groep mensen zien een plaatje van een appel.
Kinderen en volwassenen die dat zien hebben waarschijnlijk een voorkeur voor visueel leren en kunnen beelddenkers zijn.

Denken in beelden

Het Nederlandse onderwijs is gebaseerd op hoe de meerderheid leert: via het gehoor. Maar er is een kleinere groep die leert door het te zien. Deze groep (kind, jongere, volwassene) vindt moeizaam aansluiting en valt dikwijls uit met hun resultaten. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand, ADHD of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat het schoolwerk op een ‘foutieve’ wijze wordt aangeboden. De methode ‘Ik leer anders’ leert je om de lesstof om te zetten in beelden, waardoor je het wel onthoudt.

De methode

‘Ik leer anders’ is een vorm van remedial teaching en is geschikt voor kinderen (vanaf 8 jaar) en volwassenen tot 100 jaar!
Deze techniek van leren wordt binnen vier tot zes sessies aangereikt, zodat het daarna zelf toegepast kan worden. Kinderen leren de techniek samen met hun ouder(s).

Het doel is om de lesstof/informatie te leren vertalen naar woordbeelden zodat het wel binnen het eigen informatiesysteem past. Hiermee wordt grip verkregen op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden (leer)stof en kan bij toetsing de informatie makkelijk terug gevonden worden in het geheugen. Dit geeft rust in het hoofd.

De methode kan bij alle vakken, op elk niveau en binnen elk type onderwijs gebruikt worden. Op verzoek bespreek ik de methode graag met de leerkracht op school. Als u deze technieken voor u zelf leert, dan leert u om deze toe te passen in uw werkzaamheden en uw alledaagse leven.

Resultaten

Tijdens de eerste sessie kan worden bekeken of deze leermethode passend is. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat. Wanneer deze methode geschikt is zijn de resultaten snel zichtbaar.

Zo kunnen kinderen met een taalprobleem woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen.

Vermenigvuldigen, delen en klokkijken worden nu wel begrepen en onthouden, evenals aardrijkskunde, geschiedenis, vreemde talen en spreekbeurten. Daarnaast hebben de beelddenkende volwassenen hiermee veel profijt van op de werkvloer.

 

 

 

 

 

 

Heeft u interesse in de Ik leer anders-training of heeft u hierover een vraag?
Neem gerust contact met mij op.
Ik wil graag contact

UA-37553256-1